Debutantenschrijfwedstrijd

voor alle schrijvers in spe

Informatie & spelregels

Sluiten

De magie van taal

Door Cynthia Poen-Stam

Taal, eigenlijk niets meer dan een verzameling losse letters en woorden.
Maar zet ze mooi bij en achter elkaar en ineens gebeurd er dan iets magisch…..

Prachtig vind ik het , taal. Want hoe mooi is het dat we met letters, met woorden, met goedgekozen zinnen zoveel kunnen zeggen. Communiceren is ongeveer een van de mooiste dingen die een mens eigen is(vind ik)
Als echte lezer wordt ik oprecht ongelukkig en ongedurig als ik niets te lezen heb. Ik kan ‘ in ‘ een boek zitten, me mee laten slepen door een verhaal. De ontroering, de spanning, de emotie van een echt boek zo voelen dat ik na het uitlezen van een echt mooi verhaal bij moet komen. De emotie roert zich dan nog door mijn lijf en ik moet afscheid nemen van de karakters uit het boek die me bij tijd en wijlen zo enorm dierbaar zijn geworden. Elke serieuze lezer zal dit wellicht erkennen.

Sommige woorden kunnen zoveel emotie vangen met zo weinig letters. Ook dat vind ik magisch.
Schreef of kreeg je weleens een echte liefdesbrief? Die verzameling woorden op papier die zoveel gevoel op kunnen roepen, je kunnen raken tot in het diepst van je ziel, prachtig en ontroerend.
Of die afscheidsbrief geschreven vanuit een diep verdriet, rauw vanuit een oergevoel.
Passie,liefde,verdriet,woede en geluk,gevangen en uitgedrukt in bij elkaar geveegde letters.
Al die gevoelens gevangen op papier,als je dat kan oproepen met schrijven, ik heb er een diepe bewondering voor.

En soms, heel soms lees je zomaar tussen neus en lippen door iets dat je raakt tot in het diepst van je ziel
Een paar dagen geleden gebeurde het me weer eens, een artikel geschreven door een moeder die een zwaar beladen vraag kreeg van de door haar geadopteerde dochter. Zij beschreef wat er door haar heen ging, wat de vraag met haar deed, hoe helder het belang van het moment was voor haar.
En ik was betoverd, door de combinatie van woorden, de manier waarop dat moment werd beschreven, wonderschoon
De emotie was bijna tastbaar, zinderde in de lucht en het greep me volledig. Hoe mooi is het dat je iets zo op kan schrijven en iemand zo in vervoering kan brengen zoals het mij van mijn sokken blies.
Oprecht indrukwekkend.

Communiceren door middel van woorden, van zinnen, bepaalde gevoelens kunnen oproepen bij iemand.
Soms zou ik wensen dat we meer zouden schrijven aan elkaar, weer eens de moeite zouden nemen om elkaar een brief of een kaartje te sturen
Een lieve vriendin zat een poosje geleden in een rotperiode en in plaats van een appje te sturen besloot ik haar twee weken lang om de dag een kaartje te sturen. Met zorg koos ik een aantal kaarten uit, kaarten met een betekenis, ik kocht een velletje zegels en schreef op elke kaart iets bijzonders, op elke kaart iets anders.
Het effect was precies zoals ik het had bedoeld, ze voelde dat ik aan haar dacht en met haar meeleefde, ik wilde dat ze zich niet alleen voelde en zo ervaarde zij dat ook.
Taal, letters en woorden, nadenken over wat we tegen elkaar zeggen en vooral hoe we het zeggen in deze roerige tijden van digitale snelheid en toenemende onverschilligheid.
Als we er met zijn allen weer eens echt de tijd voor zouden nemen om iets teders,iets liefdevols, iets oprechts te schrijven aan elkaar. Het zou de wereld volgens mij een beetje mooier maken.

geen reacties
0 Non-fictie

IKEA

Dario Goldbach

0 Non-fictie

De Ijsfabriek

Nora van Arkel

0 Fictie

Weerzien

Peter Roling

8 Fictie

OP DRIFT

jes de Kam

1 Fictie

Hol

Gerardus J. Visch