Debutantenschrijfwedstrijd

voor alle schrijvers in spe

Informatie & spelregels

Sluiten

De Zoete Piet

Door Peter Jelinek

“DE ZOETE PIET” [ Kort toneelstukje ]
Door: Peter M. Jelinek

Personages:
• Sinterklaas
• ‘Zwarte Piet’
• Alleenstaande moeder met zoontje van 7
• Gescheiden vader met dochtertje van 5
• 2 Demonstranten
Scenario : [A] Setting en Decor :
Een zitkamer op de begane grond van een doorsnee
gezin, functioneel, maar warm en smaakvol ingericht
met een felle verlichting;
Via een kamerbreed raam is de straat direct zichtbaar.
Naast het huiskamerraam bevindt zich de hoofdingang,
waardoor de bewoners snel de straat kunnen
bereiken.
Het stukje straat met trottoir en een boom leent zich
voor een gesprek of discussie van een groepje
mensen.
[B] Rolverdeling :
• Hoofdrolspelers : Achter het huiskamerraam van de gescheiden moeder, bij
wie Sinterklaas en de (Zwarte) Piet op (werk)bezoek zijn, zijn de laatsten
verwikkeld in een (functionerings)gesprek;
• Overige Spelers : De alleenstaande moeder met haar zoontje staat op straat in
gesprek met een gescheiden vader en zijn dochtertje;
• Figuranten : 2 demonstranten eveneens op straat voeren ieder een anti-Zwarte
Piet spandoek: “Zwarte Piet = Racistisch!” en “Sinterklaas rot op naar je eigen
land!”
[C] Attributen :
• Traditionele kledij Sinterklaas en Zwarte Piet;
• Zitkamer inrichting;
• Coulissen voorgevel, raam, deur en straatboom;
• Protest spandoeken;
Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek, deze keer in de zitkamer van een Nederlands gastgezin, legt Sinterklaas aan Zwarte Piet een nogal somber toekomstbeeld voor:

De Sint :
“Beste Piet, wij hebben het tot nu toe zo druk gehad met het bezorgen van onze
cadeautjes aan de allerliefste kinderen van in dit van oudsher trouwe en dankbare
gastland, dat wij nog niet eens kans zagen ons jaarlijks functioneringsgesprek te
kunnen voeren!”
“Laten wij daarom dit bezoek aan deze aardige mevrouw benutten om te kijken hoe
wij samen verder kunnen!”
“Alleen, kijk even uit het raam en zie dat de opvattingen over onze goedbedoelde
beloningsinspanningen en ons maatschappelijk pepernotenwerk behoorlijk
controversieel aan het raken zijn!”

Piet :
“Wat een ondankbaar volk!” (roept Piet verontwaardigd en voegt daaraan toe) :
“En vergeet de fake media niet, die strooien nog extra zout in onze wonden!”
(Beiden ogen uiterst somber en bezorgd.)

De Sint (knikt en vervolgt) :
“Niet alleen het publiek, ook de politiek lijkt ons de rug toe te keren!”
(Pijnlijke stilte.)

De Sint :
“De sint-subsidiekraan is bijna dicht, de mensen moeten zelf hun cadeautjes in de
schoentjes leggen en straks moeten wij ook nog voor de participatiepepernoten gaan
collecteren!”
(Verontwaardigde blikken.)
“Het kan ook niet anders, Piet, of jouw vaste aanstelling voor mij niet meer te
bekostigen valt en jij voortaan als een ZZP-er door de schoorsteen moet!”

De Sint (voegt toe) :
“En of dat helpt, mijn beste Piet, aan de TU Eindhoven blijkt men aan een prototype
Pietrobot te werken, om jouw rol helemaal overbodig te maken!
(Grote Stilte.)
“Ook zelf word ik, naar het lijkt, weldra gedwongen mijn witte schimmel voor een
drone in te ruilen!”
(Bedrukt kijk de Sint uit het raam en wijst richting de demonstranten.)
“Met hiernaast, zoals jij nu uit het raam ziet, ook nog eens die zwartgallige anti-
Zwarte Piet sentimenten, die komen er nog eens bij!”

Piet (reageert) :
“Niets lijkt meer heilig of politiek verantwoord tegenwoordig, zelfs mijn zwarte
roetkleurentint! Deze lijkt mij sowieso uit de tijd, want ik kom nauwelijks nog door
de schoorsteen bij de mensen binnen!”

Piet (stelt nadenkend voor) :
“Laten wij het eens allemaal, en dus heel pepernoot democratisch, aan de kinderen
zélf vragen, wat voor kleur zij voor mij het liefst in hun pieten-petto hebben!”

De Sint (verrast zowel door het betrokken burgerbesef, alsook diepzinnig denken van
zijn assistent, gaat akkoord en samen met Piet begeeft hij zich naar buiten toe
om deze gevoelige vraag aan de kinderen en overige aanwezige omstanders voor
te gaan leggen) :

“Lieve mensen, eerlijk zeggen, vinden jullie dat mijn Piet een kleuropfleuring nodig
heeft?”
(Lange stilte, iedereen denkt na.)

De Sint (vervolgt) :
“Moet mijn Piet een andere kleur bekennen, zich in een meer hippe werkkleding hijsen,
genderneutraal pepernoten gaan strooien, zijn zak via een postorderbedrijf laten
bezorgen, hoe denken jullie hierover?”
(Nog meer stilte, alom gepeins.}

De Sint (gaat verder met een paar wedervragen) :
“Zou het eigenlijk niet meer dan terecht en rechtvaardig zijn, als mijn en jullie Piet
zich gewoon op zijn eigen rol toelegt?”
“Met zijn beproefd vriendelijke manier van taakuitoefening en in zijn traditionele
kleurrijk ludieke outfit?”
“Want dat is immers Piet zijn echte rol van een zoete kindervriend, en vergeet hun
dankbare ouders niet!”
(Niemand maakt nog aanstalten om op het betoog van de Sint te reageren.)

De demonstranten (gaan plotseling in het rond hun protestspandoekteksten scanderen) :
“Zwarte Piet is racistisch, racistisch, racistisch!” (en door elkaar en ongecoördineerd
heen 🙂
“Sinterklaas rot op naar je eigen land, eigen land, eigen land!”….

De Sint (richt zich nu tot alle aanwezigen, inclusief de demonstranten) :
“Vinden jullie soms dat mijn Pietje zich in duizenden regenboogbochten moet gaan
wringen?”

“Om naast het blij maken van onze kindertjes en hun ouders ook nog allerlei
demonstranten tevreden te moeten stellen en hen op hun verwijtwenken te moeten
bedienen?”
(De demonstranten verstillen en een ijzige stilte volgt nu alom.)

De moeder (geeft als reactie) :
“Is het nou niet nogal oppervlakkig, of zelfs hypocriet, om van de huidskleur van Piet
überhaupt een hoofdissue te gaan maken?”
(Geen reacties, dus gaat zij verder.)

“Kunnen wij ons in alle ernst eigenlijk niet beter afvragen, wat nu feitelijk de échte,
diepere betekenis van onze sinterklaastraditie is?”
(Nu knikt de vader.)

De vader (mengt zich in de discussie) :
“Inderdaad, het gaat toch helemaal niet om wat voor huidskleur onze Piet wel of niet
heeft, maar wat zijn ware rol en de bijdrage voor onze kinderen is?!?”

Het meisje (roept enthousiast) :
“Ja, ja, ja, Piet is helemaal niet zwart, maar zoet, want hij brengt mij toch iedere
keer van die overheerlijke snoep?!!”

De Sint (knikt instemmend) :
“Jawel, mijn lieve kinderen, hier ben ik inderdaad heel erg blij om, want dat jullie
naar de inhoud willen gaan kijken, zonder je enkel oppervlakkig en alleen met de
verpakking bezig te houden, is mij echt uit het hart gegrepen!”
(Iedereen luistert geïnteresseerd en aandachtig.)

De Sint (stelt zijn visie voor) :
“Mag ik dan stellen, dat wij nu niet meer samen of apart hoeven te gaan speuren en
spitten naar allerlei extra regenboogverkleuringen?”
“En ons dus niet in zo vele pietenpeuterige pietenbochten hoeven te gaan wringen,
enkel en alleen om de boel met een schijnheilige vernis politiek correct te
camoufleren?”
“Als ik jullie dan ook goed begrijp en volg, stel ik heel sinterklaassimpel voor : laten
wij onze lieve Piet voortaan De Zoete Piet gaan noemen!”
“Want dat is onze Piet immers ten voeten uit en ook in het écht : De Zoete Piet voor
al onze bráve kinderen!!!”
(De sfeer wordt plotseling heel blij en vrolijk opgewekt.)

De kinderen (roepen in koor) :
“Zoete Piet, Zoete Piet, kom maar snel en vergeet ons niet, Pietje Lief!!”

De vader (vol goede moed en bevlogen) :
“Beste mensen en hoogheden, nu wij samen zwart op wit hebben besloten, dat de job
description van onze Piet niet uit zijn zwarte kleur bestaat, en alles enkel om een
beloning voor het Zoet Zijn van onze kinderen draait, moeten wij toch, al was het
voor de bühne, de gordiaanse kleurenknoop doorhakken!”
“Dus, als niet meer de kleur, maar alleen de schoentjesinhoud er toedoet, welke
kleurenrichtlijn gaan wij met elkaar afspreken?

Het jongetje (enthousiast) :
“Ik weet het wel! Omdat wij kinderen van de Sint en de Zoete Piet houden, zullen wij
voortaan ieder jaar een tekenwedstrijd gaan organiseren, hoe onze eerstkomende
Piet eruitziet!”
“Er zullen vast wel leuke ontwerpideeën eruit gaan rollen, zowel voor de hoofdpiet als
alle hulppieten!”

Het meisje :
“En mag ik ook meedoen met de tekenwedstrijd?”

De Zoete Piet :
“Wat mij betreft, hoe meer kinderen aan mij gaan denken en mee zullen doen, hoe
blijer word ik!”
“En ik verheug mij alvast op het ontvangen van jullie schattig kleurrijke kledij-
ontwerpen, die jullie voor mij gaan optekenen!”

De Sint :
“Zelf ben ik er nu al zo van overtuigd door jullie positieve opstelling, dat ik ook ga
tekenen!”
(De Sint laat op een gedecideerd deftige manier het document van het nieuwe
Werkcontract van Zoete Piet zien.)

“Hier zien jullie mijn pepernotenvers Pietencontract, welk ik nu voor het volgend jaar ga
ondertekenen!”
(De Sint zet ten overstaan van iedereen feestelijk zijn handtekening.)

De demonstrant1 (nog niet tevreden) :
“Wat een gedoe hier, zeg!”
“Je kan in dit land niet eens fatsoenlijk gaan demonstreren, of alle moeite voor niets
blijkt, omdat er een oplossing wordt gevonden!”
“In mijn geboorteland heb je geen sint of pieten om over te zeurenpieten, dus ga ik zelf
terug naar mijn eigen land!”

De demonstrant2 (opgelucht) :
“Beste mensen, ik vind jullie zo enthousiast en empathisch, dat ik helemaal om ben!”
“Samen met jullie zal ik mij nu vol overtuiging voor onze Zoete Piet en al zijn blije
kindertjes gaan inzetten, en ben zelfs bereid hiervoor weer te gaan demonstreren!”

geen reacties
0 Non-fictie

IKEA

Dario Goldbach

0 Non-fictie

De Ijsfabriek

Nora van Arkel

0 Fictie

Weerzien

Peter Roling

8 Fictie

OP DRIFT

jes de Kam

1 Fictie

Hol

Gerardus J. Visch