Debutantenschrijfwedstrijd

voor alle schrijvers in spe

Informatie & spelregels

Sluiten

Een zee van liefde

Door Bianca Schriek

Een zee van liefde

Lang voor we de bui zagen hangen, begon er een regen te regenen waarin de liefde doorweekte en waarin zich beekjes vormden waar we steeds vaker overheen moesten springen en waar we zelfs bruggen bij bouwden, die we óver de regen spanden en waaronder het water ons dan al doende ontging dat bewegelijke stroompjes boetseerde, waarin we tot aan de rand van het oerwoud mee mochten sijpelen, waar we elkaar dan verloren omdat we de stroom van het water niet durfden te volgen, dat bij de monding van de rivier ons aan de lippen kwam te staan, waar we staketsels bouwden om – om wat we zeiden niet te laten verzanden, dat we een haven wilden zijn terwijl de liefde ons eigenlijk vroeg naar zee af te drijven waarvan we nog droomden ons er op een dag samen in uit te strekken wanneer we maar durfden – en hóe we ook tegen elkaar zeiden dat de golven waarin we zwommen onze liefde zou voeden en hoe we de zee ook bezongen, elkaar er in vonden, even, tot aan de rand van onze verbeelding, waar we ontdekten dat in de golven de regen z’n eerste verstikkingen plensde en wij, die nog van een eenvoudige wereldzee droomden, die ons steeds zou dragen en waarover wij roeiden, tegen de wind in de bui die we niet zagen zoals de vissen die het onraad wél raadden toen wij onze harten bang in het water begroeven en eenzaamheid vonden, waar we ons niet durfden geven, aan de liefde die in ons zo hunkerde.

– Bianca –

geen reacties
0 Non-fictie

IKEA

Dario Goldbach

0 Non-fictie

De Ijsfabriek

Nora van Arkel

0 Fictie

Weerzien

Peter Roling

8 Fictie

OP DRIFT

jes de Kam

1 Fictie

Hol

Gerardus J. Visch