Debutantenschrijfwedstrijd

voor alle schrijvers in spe

Informatie & spelregels

Sluiten

Innerlijk Licht

Door Irmgard Hatseflats

Hoe vind je innerlijk licht?

We hebben allemaal een innerlijk licht, een licht dat van binnen schijnt. Omdat het universum bij de geboorte van onze zielen ons een nieuw menselijk lichaam gaf, kregen we ook een deel van de twee belangrijke pijlers van de andere wereld. Van de dimensie van Licht en Liefde. Bij de geboorte zijn we zo puur en verlicht dat je ooit als mens kan zijn. Vanwege de geboorteplaats, onderwijs, levenskwesties en zoveel andere dingen, werden we steeds minder zuiver en verlicht zoals we zouden moeten zijn. Dat heet het aardse leven. We kunnen niet van uw zielen (en harten) verwachten dat ze zo zuiver zijn als onze zielen. Gezien in het Licht en de Liefde van het Goddelijke Licht. We zijn ons daar bewust van.
Het is belangrijk om zo puur en liefdevol te blijven als je kan zijn. We weten dat wanneer het hart door levensomstandigheden of andere levenssituaties is gesloten, de bron van Liefde en Licht is gesloten. Het lijkt erop dat er een sluier over je hart ligt. De toegang tot je hart is gesloten en je innerlijke bron van geluk, vreugde en vrolijkheid is geblokkeerd. Het is dan nauwelijks onmogelijk om je heldere glanzende Licht en Liefde binnen te zien. Dat is niet hoe we uw levens voorzien hebben.
Omdat het hart, als zetel en woning voor je ziel, helemaal niet bewolkt, gesloten of dicht moet zijn. Het doel van het leven is om door het hart te léven. Want als jullie harten zijn geopend, vind je jullie liefdevolle zielen binnenin. Deze zielen willen óók geleefd worden, weet je. Wanneer u alleen uw aanpassingen (de aardse lichamen) leeft, zullen uw aardse lichamen, met uw ego (gedachten) een leven in armoede inhouden. Armoede in de zin van (het ontberen van) Licht en Liefde. Ego’s domineren en overtreffen zaken van het hart. Daarom blijven we herhalen om uw leven door het hart te leiden. Omdat jullie harten de weg kennen. Het pad van je ziel.

Het hart als de stem van de ziel

Het hart spreekt ook tot u als de stem van uw ziel. Als je goed luistert en in grote stilte en bewustzijn ook, kan jouw hart echt tegen je praten. Het hart spreekt middels de intuïtie. De intuïtie is de stem van het hart. Het is niet moeilijk om deze kleine stem van binnen te horen. Het is vrij makkelijk wanneer u weet hoe u dit doet. Je zou dit elke dag kunnen oefenen. Door bewust te zijn van je adem. Je adem, vraag je nu? Ja, lieve kinderen, door je ademhaling. Als je in je lichaam ademt, rond de buiknavel en je langzaam in en uitademt, hoor je de intuïtie die tegen je spreekt. Hoe meer je oefent hoe beter het gaat! Zoals alles in het leven, moeten we zeggen. Meditatie is een geweldige oefening om te doen. Als u dit elke dag beoefent dan u zult ervaren dat het helemaal niet zo moeilijk is. Wij adviseren u dit allemaal. Een gesloten hart kan heel pijnlijk zijn, aangezien je nu je leven door de geest, het verstand, de ratio leeft. Omdat het ego, de geest, veel negatieve emoties heeft. Zoals angst, verdriet, pijn en ga zo maar door. De echte blije en gelukkige emoties worden door het hart geleefd! Als je met het hart leeft, merk je dat de stem uit je hart en ziel begint te spreken. Je zou kunnen beslissen om je door het leven door je intuïtie te laten leiden. Door deze waarheidsgetrouwe stem. Waarachtige stem? De intuïtie is de meest betrouwbare bron. Omdat de intuïtie niets verbergt. Het is zo waardig en waarheidsgetrouw dat je het een prominente plek in je leven kan geven. Net zoals je harten en zielen.

De blauwdruk van het hart

Bij de geboorte ontvangt u een blauwdruk, de blauwdruk van uw zielen. Elke ziel, in uw aardse dimensie als in onze dimensie van Liefde en Licht, krijgt ook een taak. Denk niet dat het leven alleen gaat om het spelen, harteloze ambities en een beetje rondhangen. Als u door dergelijke zaken wordt gedreven, mis je het punt in het leven. Het gaat allemaal om het leven te leven in overeenstemming met je ziel. Niets meer, niets minder. Herhalen dit keer op keer tot het moment dat je jezelf begint te realiseren dat dit het meest essentiële doel in het leven is! Het doel van je ziel leven. Voor de taak moet je leven. Zie de blauwdruk als een soort kaart, routekaart van je leven. Alleen ‘het hoofdgerecht’ is erin opgenomen. Elke blauwdruk is uniek. Deze uniciteit is nodig omdat elke ziel zijn eigen innerlijke Licht en Liefde heeft. Deze taken zijn verschillend die overeenkomt met de plaats van de ziel op onze trap naar de hemel. Dat is een ander verhaal om te vertellen. In het leven is het belangrijk om je taken te leren kennen, maar zolang je je leven niet vanuit het hart leeft, zal je nooit je ware weg van je ziel kunnen vinden. Omdat ego-minded mensen nooit door het hart, ziel en intuïtie kunnen worden aangedreven als ze hun harten gesloten houden.

Hoe vind je je weg naar het hart?

Vaak dwingt het leven je steeds opnieuw om je harten te openen, je levensdoel te vinden en te beginnen het pad van de ziel te lopen. De ziel wil dat je (dit pad) volgt. Met het openen van je hart zelf kan je nog steeds niet horen of weten wat je ziel als taak heeft. Je hebt om een reden een aanpassing wat uit (sterren-)stof kwam. Het heeft een doel om te vervullen! Gedurende de tijd u niet bewust bent van wie u eigenlijk bent, de essentie van uw wezen met al die goddelijke geschenken die u heeft. We noemen het talenten, kwaliteiten en capaciteiten. Alle mensen hebben hun eigen ‘natuurlijke cadeaus’. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze talenten, zodat u ze kunt gebruiken voor uw levensdoel. Als u zich in essentie voelt, weet u wat deze unieke ‘cadeaus’ en kwaliteiten van u zijn. Dit zijn jouw dromen. Iedere mens heeft een droom of dromen. Dromen die ze willen volgen. Willen najagen. Vaak is er de geest (ego) die goed zegt dat je deze dromen niet kunt volgen door te zeggen ‘wie de rekeningen zal betalen?’ Kun je je (comfortabele) leven zo gemakkelijk opgeven? Om uw dromen te bewaarheden, kunt u ook gevraagd worden om uw veilige comfortzone te verlaten. Je bent onzeker over de toekomst. De dromen willen worden geleefd! Ook door de ziel. Om zijn taak te vervullen. Als je echt klaar bent om vanuit het hart te leven, voel je het. De intuïtie gaat dan voor u werken.

De essentie van het leven

In het hele proces van het ontwikkelen van je ziel, dat is het levensdoel, is het niet de bestemming die telt maar de route die je neemt. De bestemming is onbelangrijk. De manier waarop u (het pad) beloopt, is belangrijk. Om je ziel te laten evolueren. Als de belangrijkste reden van het leven. Dat is de échte essentie van het aardse leven. Jouw leven. Zodra je (je pad) begint te lopen, je ‘route van de ziel’, krijg je hulp van ons. Je hele leven lang zal je worden geholpen door wezens van het Licht. Engelen, zielen uit onze dimensie en gidsen. Zij leiden u, ondersteunen u en zijn bij u tijdens uw verblijf op aarde. Soms kan je ons eigenlijk voelen of zien. We zullen altijd rond je heen zijn omdat onze dimensie niet ver weg is. We ‘wonen’ dichtbij, tussen en om jou heen. Als je je pad van de ziel hebt gevonden en je echt, Gods gegeven levensroute begint te lopen, zullen we je zo goed mogelijk helpen. We zullen u dagelijks steeds meer en meer helpen. De reden hiervoor is dat wanneer je eigenlijk ‘besluit’ om je dromen te volgen en je najaagt, je overgeeft aan het plan van je ziel. We zijn geactiveerd en andere zielen van onze dimensie zullen u langs de weg begeleiden. Om ervoor te zorgen dat je het pad volgt, wil je ziel je volgen. Het pad dat we willen lopen. Dit is de grootste bijdrage die we kunnen leveren. Wij helpen u op verschillende manieren. Door dingen tegen je te zeggen. Zoals u de taal van uw hart nu weet, hoort uw intuïtie wat we u vertellen. Door mensen te ontmoeten die kunnen bijdragen aan jouw wezen en op jouw weg. We organiseren deze ontmoetingen eigenlijk. En de toevalligheden zijn helemaal niet toevallig! Deze worden synchroniciteiten genoemd. Het leven vanuit het hart, het luisteren naar je intuïtie en door de ziel aangedreven, zal de frequentie verhogen waarop je in het leven trilt. Deze hogere resonantie zal synchroniciteiten aantrekken. Hoe hoger je vibratie, hoe groter de ‘samenvallen’ (toevalligheden) die je aantrekt.
Etcetera

geen reacties
0 Non-fictie

IKEA

Dario Goldbach

0 Non-fictie

De Ijsfabriek

Nora van Arkel

0 Fictie

Weerzien

Peter Roling

8 Fictie

OP DRIFT

jes de Kam

1 Fictie

Hol

Gerardus J. Visch