Debutantenschrijfwedstrijd

voor alle schrijvers in spe

Informatie & spelregels

Sluiten

Mainstream (graaicultuur-scheldballade)

Door Stefaan Pennynck

ik vind dit leven sneu,
ik ben dit leven beu
ik slaap slecht, heb apneu (OSAS)
ik speel biljart zonder keu
ook daar ben ik een bleu
voel me toch in mijn sas
aan het groene laken al mis ik elke band
en in het Frans is een band een pneu
PNEUMATISCHE POORTEN
openen automatisch deuren
naar de aantrekkelijkste
Hellepoorten
van een waanzinnig
UTOPIA!
HOERA!
Cybernetics in de clinics
het lang leven voor wie oud nog jong en fit is
maar IS zet de klok terug, slaat je hoofd af,
zoals jij een mug,
slacht geen schaap op grootmoeders wijze,
Gaia kijkt mee over je schouder, loert aan je zijde,
Och God, krijg de kramp in dit vampierenland
van zakkenvullers en graaiers
ben een dichter met rijm
ik snurk en snark,
een knorrend zwijn,
soms een das, het dier,
niet dat stuk stof vol venijn,
tussen hemd en jas, symbool
van schone schijn en vals vertier
maar de das, die met plezier,
gevat, het leven hier
beziet, ik ben zijn schim,
nee, Reynaert niet,
maar Isengrim, die grimmig ziet
het schoon vertier
op ’t schimmig schoon verdiep
zo laag gezakt, zo diep,
zo bekakt en bescheten,
zichzelf gelakt en zichzelf
een schoon geweten aangemeten
ik zoek de zin, het woord
dat hen omspant als het koord
van hem die hangt, maar dan bekent
en op het laatste moment
bidt om genade, afziet van zijn daden,
en om het gevecht voor zijn eer,
nog een kans krijgt,
u, ja, u, mevrouw, mijnheer
aan de top – of flop? –
ai, heren, dames stop met je krakeel
je graait te grof en te veel
jullie zijn maaiers geen zaaiers,
maaien wat een ander teelt,
leven en zich verrijken door inteelt
in een kaste van schijn
je vult je zakken en laat een ander kakken,
stikken en verzuipen, je lacht je de stuipen
je kent geen moraal, moreel noch gezag,
je kent zelfs NIET de PRACHT VAN DE MACHT
enkel centen tellen, je rekening zien,
checken wat je in geld verdient
je verrijken via politiek,
tot de elite willen behoren
helaas, bekrompen kliek,
geroepen, maar niet uitverkoren
materieel gewin is je enige ambitie
geen kunst, geen sport ken je,
je vreest competitie
waar competenties je dwaze pretenties
zouden opblazen
als de terroristen waar jullie elke dag op azen
om steeds weer onze angsten aan te blazen
jullie leven van media-aandacht en terreurangst
scum of the people, drek van het volk zijn jullie geworden,
wormen die lijken vreten, zonder geweten,
zonder het te hebben willen geweten,
judassen van de massa die zich laat slachten,
die jullie au fond verachten,
die jullie beschimpen na valse verkiezingen,
achter gesloten deuren uitlachen
dat het volk geloofde wat jullie beloofden,
terwijl het toch duidelijk en klaar was
dat wat jullie zeiden niet waar was
Stop jullie krakeel
je graait te veel en te grof
we zijn het beu, het is niet meer tof
je maait wat een ander zaait
je oogst op ons land
gebruik je verstand en verdien
je loon open en eerlijk
ergerlijk kleinburgerlijk ben je
als je je verrijkt en een ander daar onder bezwijkt
waar is de leuze van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid?
erger dan de varkens op Orwell’s boerderij
stinken jullie van valsheid en hovaardij.
willen jullie een Degrelle zijn
of een andere adder die de bezem zwaait,
haat opwekt, nog meer koppen maait,
onze beperkte democratie nekt?
we zijn jullie beu, we vinden dit leven sneu
met of zonder apneu, we slapen slecht
jullie spelen biljart met ons ballen, zonder keu
en onze koning, ja, die heeft ook legitimiteit,
krijgt zijn geld, mag blijven, zolang hij maar zwijgt
en het laken, dat deel ik met hem
het mijne is groen, het zijne met een groter L
je kan niet blijven ons leven vergallen, echt,
we geraken jullie graaicultuur zo stilaan,
ernstig en serieus ZAT!
Verdomde klootzakken,
Als het niet uit zelfrespect was,
Ik zou op jullie kop KAKKEN!

Envoi

Beste beleidsmensen,
kom tot rust, sta stil,
luister naar Satie, wees stoïcijn,
lees Griekse filosofen,
stop met jezelf te loven,
te leven in een materialistische maalstroom
die ons Avondland, ooit een droom,
tot onze spijt, door jullie stomme graaigretigheid
tot ondergang zal brengen
Rijkdom zal je leven niet verlengen,
je naam niet in de geschiedenisboeken brengen,
tenzij je misschien ambities hebt en
verdiend de boeken zal halen
als prutsers om van te balen,
als voorbeeld van mensen
die we best verwensen
die er geslaagd in zijn om de dromen
ook van hen die na ons komen
serieus en tegen beter weten in,
te hebben VERRADEN en VERNEUKT.

geen reacties
0 Non-fictie

IKEA

Dario Goldbach

0 Non-fictie

De Ijsfabriek

Nora van Arkel

0 Fictie

Weerzien

Peter Roling

8 Fictie

OP DRIFT

jes de Kam

1 Fictie

Hol

Gerardus J. Visch