Debutantenschrijfwedstrijd

voor alle schrijvers in spe

Informatie & spelregels

Sluiten

O, hunkerend hart

Door Irmgard Hatseflats

O, hunkerend hart

Wanneer neemt gij me mee en

Brengt gij me in vervoering?

Ik wil dat mijn hart trilt in zijn bedding

Dat de ziel ontvlamd raakt en blijft

Dat mijn Hart mij nimmer vergeet

Alsmede de mooie zaken

Die geleefd mogen worden

O, hunkerend hart

Vertelt u mij of ik kan gaan lonken

Als de Liefde mij nadert

Dan doe ik mijn uiterste best

Om deze Liefde in mijn netten te strikken

Deze in te betten

In de kamers van mijn zoekende hart

O, hunkerend hart

Uw Licht is zowat uitgedoofd

Zonder Liefde kunt gij toch niet leven?

Als voeding voor uwer hart en ziel

Blijft ontbreken

Zal ik de Liefde dienen te koesteren

Wil deze mijn ziel kunnen bereiken

O, hunkerend hart

Ben ontvankelijk

Alras treedt de Liefde uw nader

Waarom weent gij nou o hunkerend hart?

Nu gij weet dat er Liefde op komst is?

Is dit van vreugde of van verdriet?

Of is het verschil uw eender?

O, hunkerend hart

Denkt aan uwer innerlijk Licht

Gij kunt de Liefde niet laten passeren

Daar gij bang bent

Om uwer gevoelens te doen tonen

Gij ontneemt daarmee uwer zelf

De kans op liefdesgeluk

O, hunkerend hart

Wanneer bent gij getrouw aan uwer zelf?

Dat gij beseft dat de Liefde onontbeerlijk is

Om uw honger naar vreugde te doen stillen

Gij kunt wel blijven wenen

Uwer zelf laten inpakken door hetgeen gij vreest

Dan is uwer kans op geluk alras bekeken

O, hunkerend hart

Bijaldien sijpelt het door

Dat gij zonder pure Liefde

Uwer zelf niet ten volle kunt doen leven

Zolang gij uwer zelf blijft verstoppen

Daar liefdevolle zaken

Uwer angst inboezemen

O, hunkerend hart

Kijkt gij toch eens naar uwer zelf

Gij bent uitgehongerd en ingebed in leegte

Bijgeval krijgt gij door

Dat gij Liefde tot uwer zelf dient te laten komen

Opdat het gemis eraan

Uw lichtje uiteindelijk doet doven

O, hunkerend hart

Gaat gij met leden ogen aankijken

Hoe deze grootse Liefde

Uwe zelf doet voorbij snellen

Zolang al uwer mogelijkheden

Op een vreugdevol bestaan

In de kiem gesmoord worden

O, hunkerend hart

Uw ziel wil leven

Begrijpt gij dat nog niet

Liefde dient geleefd te worden

Alsook een ziel

Gij kunt mede uwer ziel niet doven

Hetgeen funest zou zijn

O, hunkerend hart

Beziet toch verder dan uwer zelf

Uwer innerlijke ik wil voelen

Nog thans weggestopt en niet geleefd

Waarom bent gij zo koppig?

Neemt gij de Liefde niet tot u

En leeft gij deze niet?

O, hunkerend hart

De Liefde wandelt voorbij

Als gij niet snel, zuchtend wakker wordt

En uwer ogen opent

Ziet gij niet hoe schoon deze Liefde is?

Deze laat gij toch niet lopen?

Ontwaakt uwer zelf lief hart

O, hunkerend hart

Ik kan het verder niet meer aanzien

Gij kwelt mij zo

Ik ben uw Liefde in uw bestaan en

Gij erkent mij niet!

Snelt uwer zelf nader

In een rasse tred ben ik passerende

O, hunkerend hart

Ik zet zelf de kier maar open

Gij ongevoelige spier

Ik ga deze kans niet missen

En laat de Liefde bij mij binnen

Het leven in de kamers

In de bodem van uwer hart

O, hunkerend hart

Ik, uwer ziel, wil sprankelen

De Liefde tot zich laten komen

Voelen, koesteren en (be)leven

Daarom zet ik jou thans buitenspel

Wil ik mijn ziel doen leven

Ik opteer voor vreugde alom

Hunkerende hartengroet, B Engeltje (Irmgard)

geen reacties
0 Fictie

Rauwe pijn

Sahar Noor

0 Non-fictie

IKEA

Dario Goldbach

0 Non-fictie

De Ijsfabriek

Nora van Arkel

0 Fictie

Weerzien

Peter Roling

8 Fictie

OP DRIFT

jes de Kam